۱۳۸۸ دی ۱۲, شنبه

حرفه ای ها و تیترهای وطن امروزنوشتن وبلاگ این روزها حوصله می خواهد و البته زمان که کمتر از حوصله پیدا می شود. آخرش هم آدم اینقدر دلش برای وبلاگش تنگ می شود که هر طور شده باید یه سری به آن بزند.
جریان های عاشورا و کتک خوردن مردم از دست لباس شخصی ها و زیر گرفتن مردم توسط ماشین های نیروی انتظامی و این که فرمانده های محترم این نیرو زیر بار جریان نمی روند و دستگیری کلی آدم سیاسی و بازداشت روزنامه نگار های و خبرنگارها و کلی جریان های دیگر روز عاشورا و بعد از آن اینقدر این روزها سوژه سایت ها و خبرگزاری ها بوده اند که خیلی جدید و بکر نیستند.
موضوع اینجاست که این روزها واقعیت ها اعتبار خود را از دست داده اند و آنچه فرمانده هان و صدا و سیما می گوید درست است و لاغیر!
اما در این بین برخی روزنامه ها فعالیت های جالبی دارند. خیلی دوست دارند و تلاش می کنند با اعتبار های هنگفتی که دارند مخالفان خود و البته دولت را تخریب کنند و هر طور شده اثبات کنند که طرف به بیگانگان وابسته است، اما در همین تلاش های شبانه روزی خود سوتی های جاب و البته قابل تاملی می دهند.
یکی از این روزنامه ها وطن امروز است! وطن امروز از روزی که شروع به انتشار شده حدود 99% تیترهایش درباره مخاتمی و کروبی و این روزها مهندس میرحسین موسوی است.
این علاقه پوشش خبر اصلاح طلبان آنچنان در وطن امروز نفوذ کرد که بعضی مواقع خبرهایی را از اصلاح طلبان کار می کند که هنوز اتفاق نیافتاده است و اشخاص هنوز از خبرهایی که این روزنامه از آنها کار می کند خبر ندارند!
همین جاست که آدم پی به حرفه ای بودن کار این روزنامه خیلی نزدیک به دولت می برد، البته این حرفه ای گری خاص درباره مدیران این روزنامه صدق می کند و تاکید دارم خبرنگاران و دیگر افراد فعال در این روزنامه بعضاً آدم های به واقع کارکشته ای هستند که می توان روی آنها حساب باز کرد، اما مدیران روزنامه وطن امروز خیلی توجه به راست و دروغ خبرها ندارند و دوست دارند تیتر تیتر خودشان باشد و تصمیم ها هم همین طور!
همین است که خلاقیت دوستان در تیتر زدن معمولاً بیداد می کند!
آخرین این هنرنمایی ها هم تیتر یک روز شنبه (امروز) روزنامه وطن امروز است که به نقل از مریم رجوی، عضو سازمان خاک بر سر منافقان بدبخت زده شده است! حالا از این که چرا اظهارات چنین آدمی تیتر یک روزنامه حامی دولت شده است و کسی صدایش در نیامده و کفن پوشان کجا هستند بماند، اما این که مریم رجوی در اظهاراتش چه چیزی گفته و دوستان وطن امروزی چه تیتری گرفته اند جای تامل و خنده دارد.

تیتر روزنامه وطن امروز این بود:

موضوع اینجاست که شاید این آدم نفرین شده که معلوم نیست این روزها چه گیری به جنبش مردمی سبز داده است، طرفداری بی مورد خود را (خدای نکرده) از مهندس موسوی اعلام کرده باشد، اما آیا چنین فردی در اظهاراتش طرفداران موسوی را «فرقه» می خواند و از آنها با این اسم یاد می کند؟ آیا واژه فرقه واژه ای نبود که خبرگزاری فخیمه فارس اولین بار برای مردم طرفدار موسوی استفاده کرد؟
«تیتر زنان» وطن امروز سعی نکرده اند حتی قسمت هایی از گفته های خود گوینده را بیاورند و حرف های خودشان رانیاورند، چون به هرحال موضع گیری این عضو در به در منافقان به خودی خود هدف و منظور مدیران وطن امروز را می رساند و لازم نیست دوستان با تیترهای خود ساخته دانسته هایشان از روزنامه نگاری را روز که ها بفرستند!
جالب اینجاست که در گزارش مذکور اصلاً چنین نقل قولی از این عضو منافقان منتشر نشده است و معلوم نیست «تیتر زنان» وطن امروز از کجا این تیتر را پیدا کرده اند. البته این اولین بار نیست که این روزنامه چنین تیتر هایی می زند.
مهمترین بحث اما درباره این روزنامه و تیترهای غیرحرفه ای اش، این است که خبرنگاران و روزنامه نگاران این روزنامه آنقدر کارکشته هستند که اگر تیتر را آنها می زدند چنین گاف هایی روی دکه نمی رفت، اما نفوذ برخی نابلدان به این روزنامه و حضورشان در پست های تعیین کننده بارها و بارها موجب شرمندگی شده است.

هیچ نظری موجود نیست: