۱۳۸۸ شهریور ۲۵, چهارشنبه

فقط نگاه می کنم...

من اینجا
کنار این همه زیبایی
و تو تنهایی
دلم برای تنهایی تو می سوزد
و خود آشفته ام از خوش گذرانی
با من باش
با من بیا و بمان
که من بدون تو
به روزگار
تلخ
سرد
اندوه وار
فقط نگاه می کنم

هیچ نظری موجود نیست: